Biuro Rachunkowe

  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ksiąg handlowych
  • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
Więcej

Wnioski o dotacje

Masz ciekawy pomysł? Chcesz założyć własną firmę? Nie masz pieniędzy?

To nie problem.

Zgłoś się do nas, a my pomożemy ci zdobyć funusze z Urzędu Pracy lub z Unii Europejskiej !!!

Więcej

Doradztwo rachunkowe

Naszą działalność opieramy na pracownikach, których doświadczenie i znajomość zmieniającego się ustawodawstwa dotyczącego rachunkowości, finansów i podatków jest jednym z głównych elementów naszego sukcesu i satysfakcji naszych klientów. Więcej