Nie zapomnij wyrejestrować pracownika z ZUS

Jeśli kończysz współpracę z pracownikiem czy zleceniobiorcą, musisz ich wyrejestrować z ubezpieczeń.

Na formularzu ZUS ZWUA wyrejestrowujemy osoby z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, tylko z ubezpieczeń społecznych, tylko ze zdrowotnego oraz korygujemy dane przekazane na druku ZUS ZWUA. Na ZUS ZWPA wyrejestrowujemy z kolei płatników będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz korygujemy dane przekazane na druku ZUS ZWPA.

Musimy zgłosić do odpowiednich ubezpieczeń każdego pracownika, zleceniobiorcę, chałupnika itd. Gdy się z nimi rozstajemy, powinniśmy ich wyrejestrować z ubezpieczeń. Należy to zrobić także przy okazji dokonywania zmiany lub korekty danych dotyczących kodu tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczeń oraz daty objęcia nimi.

Dokument wyrejestrowujący płatnik jest zobowiązany przekazać do ZUS w ciągu siedmiu dni od daty ustania tytułu do ubezpieczeń lub zmiany danych bądź stwierdzenia nieprawidłowości w kodzie tytułu ubezpieczenia, w rodzajach ubezpieczeń oraz wdacie objęcia nimi.

Płatnicy wyrejestrowują daną osobę, gdy wygasł tytuł do ubezpieczeń, czyli:

Wstecz